Essays

Łukasz Biskupski (bio) The Abyss at Łódź: in the context of ‘agitation films’

In: Importing Asta Nielsen database (http://importing-asta-nielsen.deutsches-filminstitut.de)

 

Jana Dorčáková – The Development of Czech Tabloids before First World War

 

Blanka Hemelíková – K počátkům české detektivní literatury: Z pamětí anglické detektivky Ady Paulsonovy (Mezi replikou a inovací)

 

Filip Herza (bio)Freakshow and the Imaginations of the Collective Body of Nation

 

Michal Jareš –  „A Israel Kafka?“ (Nad Pražskou čarodějkou Francise Mariona Crawforda)

 

Daniela Javorics – Vienna’s World Fair 1873 as a spectacle for the masses?

 

Tomáš Kavka (bio) – Poštovní knížky – svérázný literární žánr pro drobné zaměstnance a jejich zákazníky

 

Robert Kulmiński (bio)Zdroje masové kultury na českém území – úvod do studia

Translated from Polish: Źródła czeskiej kultury masowej – zarys zjawiska, „Pamiętnik słowiański” , zeszyt 1, 2009.

 

Marko Lovrić (bio)The Satirical Magazine “Koprive” and the Political, Social and Cultural Climate in the Early 20th Century Croatia

 

Jakub Machek (bio) – The Early Popular Press and Its Common Readers in Fin-De-Siècle Prague

In: SLOAN, B. a  M. HAMMOND, eds. Uneasy Neighbours?: Rural-Urban Relationships in the Nineteenth Century. London: Routledge, 2016, s. 120-133.

New Metropolitans and their Popular Press in Fin de siècle Prague

In: Bernard, V. – Tüzün, Ö (Eds.) IMAGES (III) – Images of the City. Berlin: LIT Verlag, 2014, s. 219-227

Od Brousku ke Kurýru – česká cesta od lidového tisku k bulvárním deníkům na pozadí vývoje středoevropského tisku

In: Mediální studia 2014/2, s. 149-173.

Počátky populární kultury v českých zemích na přelomu 19. a 20. století

In: Daniel, O. – T. Kavka – J. Machek (Eds.). Populární kultura v českém prostoru. Praha: Karolinum, 2013, s. 88-104.

 

Lenka Procházková – Dívčí romány na konci dlouhého devatenáctého století a genderové stereotypy v nich

 

Nikolina Šimetin Šegvić, Filip Šimetin Šegvić – Mass Manifestations and Aspects of Urban Popular Culture in Zagreb during the Second Half of the 19th Century

 

Rastislav Tóth – Kultúrny dôsledok priemyslovej revolúcie ako príprava k vojne

 

Bogdan-Vlad Vătavu (bio) “The world of the hajduks”. Bandit subcultures in 19th century Romania and their balladr

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *